Meer dan 15 jaar marketing-ervaring

Er was eens, lang geleden...

Nadat Tayfun van Zantvoort enkele jaren op diverse locaties IT-gerelateerde cursussen gegeven heeft, besloot hij in 1996 om hierin een eigen bedrijf te starten. Met eigen cursusruimte en kantoor. MonTay was geboren.

De vraag naar cursuspakketten vanuit bedrijven, verschoof langzaam steeds meer richting specifieke automatiseringsvraagstukken. In 1998 werd het bedrijf omgedoopt tot Montay Automatisering.

Montay Automatisering was in haar tijd een van de eerste bedrijven in de regio die ook internetgerelateerde uitdagingen aannam, zij het in die tijd nog als nevenactiviteit.

In de jaren daarna groeide de vraag naar websites en internetoplossingen. MonTay Automatisering wist in een vroeg stadium haarzelf hierin te specialiseren en vernieuwend te zijn op het wereldwijde web.

Et statim internet

Internet werd steeds meer de hoofdactiviteit. Daarom werd in 2003 het bedrijf omgedoopt tot MonTay WebArchitects.

Steeds meer worden business-plannen gebaseerd op internet-concepten en het web is een belangrijk onderdeel geworden van veel marketingstrategieën. MonTay Webarchitects deed ervaring op met het opzetten van allerlei concepten met klanten uit diverse sectoren.

Door de ingewonnen kennis op gebied van business intelligence en marketingconcepten, dekte 'Webarchitects' de lading niet meer. Het bedrijf, met inmiddels een gescheiden grafische en technische tak, werd in 2009 omgedoopt tot MonTay Media.

Een naam die alles omvat waar we goed in zijn. En daar zijn we trots op.